KÖPVILLKOR
Våra köp- och leveransvillkor för fruktabonnemang.

Leverans
Fruktkorgarna levereras på överenskomna dagar mellan kl. 07.00-16.00. Hälsokällan levererar året runt helgfria vardagar måndag till fredag. Korgarna levereras fraktfritt under dagen. Tillkommande kostnader för tidpassning enligt gällande fraktprislista.
Kunden ansvarar för att lokalerna och dess område hålls tillgängliga för leverans. Om leverans inte kan ske i enlighet med överenskomna leveranstider eller på angivna platser har Hälsokällan rätt att överlämna fruktkorgarna i kundens reception alternativt godsmottagning. Anser behörig beställare att leverans inte uppfyller kvalitetskraven skall reklamation göras senast dagen efter erhållen leverans. Vid sådan reklamation åligger det Hälsokällan att senast nästa leveransdag (helgfri) utan kostnad för Kunden leverera ny frukt av fullgod kvalité.

Leveransuppehåll
Behörig beställare hos Kunden har möjlighet att göra leveransuppehåll. Detta måste skriftligen meddela Hälsokällan senast 7 arbetsdagar före önskat leveransuppehåll.

Priser
Samtliga priser för Fruktabonnemang är angivna fritt kundens godsmottagning och exklusive moms. I abonnemanget ingår också lån av korg. Vi tillämpar ett retursystem för våra korgar, av både ekonomiska och miljömässiga skäl. Vid utebliven retur av tomkorg debiteras en kostnad om 30 kr. Samtliga priser justeras 2 gånger per år.

Ändringar i abonnemang
Vi behöver 3 arbetsdagar på oss för ändringar i abonnemang innan de skall träda i kraft. Detta vill vi ha skriftligt till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Uppsägning
Har inget annat avtalats, gäller 4 veckors uppsägningstid. Uppsägning skall ske skriftligen per mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Uppsägningstiden räknas från inkommit datum.

Betalningsvillkor
Faktura i efterskott med 15 dagars kredittid, 45 kr adminavgift tillkommer.
Vid skriftlig betalningspåminnelse debiteras lagreglerad avgift. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med referensränta plus 8 %.


Företag
Hälsokällan Sverige AB
556660-0382

Telefonnr
Stockholm: 08-6116202
Göteborg: 031-131410
Skåne: 040-123100
Uppsala: 018-105220

Web/mejl
www.halso-kallan.se
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.